Employer branding

Stworzenie silnej marki pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną, a w efekcie wysokie wyniki finansowe firmy. Cel taki można osiągnąć poprzez opracowanie i wdrożenie właściwej strategii Employer Brandingu. Działań mających na celu zbudowanie spójnego i pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy w opinii pracowników, kandydatów oraz partnerów biznesowych. Employer Branding wymaga długofalowego działania, zarówno w zakresie komunikacji wewnętrznej, jak też zewnętrznej. Synergia działań pozwala stworzyć wizerunek idealnego miejsca pracy, przyciągającego i zatrzymującego talenty.

Definicja i znaczenie employer branding

Employer Branding (ang. budowanie wizerunku marki pracodawcy) to działania mające na celu zbudowanie wizerunku „pracodawcy z wyboru” posiadającego atrakcyjne środowisko dla rozwoju swojej kariery. Budowanie marki możliwe jest dzięki dwutorowym działaniom: wewnętrznym i zewnętrznym.

Employer Branding wewnętrzny obejmuje działania skierowane do obecnych pracowników firmy. Jego celem jest podniesienie zadowolenia z pracy oraz zwiększenie wskaźnika retencji. Kluczowe w przypadku tego procesu są dobre praktyki HR obejmujące świadczenia podstawowe i dodatkowe oferowane pracownikom, ale też poprawne procesy i polityka HR. Bogaty system motywacyjny, programy rozwojowe, system motywacyjny o charakterze finansowym, konkursy i wyjazdy integracyjne, elastyczne godziny pracy czy system wewnętrznej rekrutacji to często stosowane rozwiązania skutecznie wpływające na zwiększenie poziomu zadowolenia pracowników danej firmy. Bardzo duże znaczenie ma również prawidłowo prowadzona komunikacja wewnętrzna. Polegająca na stworzeniu przyjaznej atmosfery oraz informowaniu o wydarzeniach mających miejsce w firmie.

Employer Branding zewnętrzny skupia się przede wszystkim na poprawnej komunikacji między pracodawcą a kandydatami. Kluczową rolę w tym procesie mają odpowiednio przeprowadzane działania rekrutacyjne. Pozwalają pozyskać właściwych kandydatów w możliwie najkrótszym czasie i z przeznaczeniem możliwie niskiego budżetu. Do działań rekrutacyjnych zalicza się ponadto działania CSR’owe (Corporate Social Responsibility), udział w targach pracy czy współpracę z biurami karier na uczelniach wyższych.  

Strategia budowy marki

W tworzeniu strategii budowy marki uczestniczą działy HR, PR oraz marketingu. Na początku identyfikowane są wartości, jakimi kieruje się pracodawca. Pozwala to stworzyć Employer Value Proposition (EVP). Wizytówkę firmy odzwierciedlającą wizerunek, poprzez jaki organizacja chce zaprezentować się pracownikom oraz kandydatom i kontrahentom. Stworzenie EVP pomaga odpowiedzieć na pytanie – dlaczego potencjalny kandydat ma wybrać dane przedsiębiorstwo. Strategia Employer Branding jest planem działań zmierzających do osiągnięcia określonych celów. Uwzględniającym dostępne zasoby, a także wszystkie czynniki sprzyjające i utrudniające osiągnięcie założonych celów.

Jak buduję przewagę?

Zbudowanie silnej marki wymaga odpowiednio zaplanowanych działań i pracy z klientem. Najpierw sprawdzam, co warto lub trzeba zrobić w Twojej firmie. Następnie przygotowuję raport, w którym znajdziesz wyniki analiz i rekomendację działań rozwojowych. Kolejnym krokiem jest stworzenie dopasowanego programu działań dla Twojej firmy.

Zajmuję się opracowaniem strategii budowania marki pracodawcy, przeprowadzam szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników. Uczę technik rekrutacyjnych pozwalających na pozyskanie skutecznych handlowców, sprzedawców, programistów oraz innych specjalistów.

Wdrożenie strategii Employer Branding

Wymierne korzyści w postaci zbudowania marki wybieranej przez pracowników.

Nowoczesne metody

Nowoczesne metody działania pozwolą Ci pozyskać właściwych kandydatów – w możliwie najkrótszym czasie oraz z przeznaczeniem możliwie niskiego budżetu.

Strategia rekrutacji

W ramach wdrożenia strategii zajmę się przygotowaniem profili kandydatów, redakcją treści ogłoszenia, wyborem miejsc, w których ogłoszenie powinno zostać opublikowane, a także prowadzeniem całego procesu rekrutacyjnego.

Wdrożenie nowego pracownika

Pomogę Ci przygotować efektywne procesy wdrażania nowego pracownika (onboardingowe), które dadzą możliwość utrzymania pozyskanych specjalistów.

Efektywność rekrutacji

Możesz liczyć na podniesienie efektywności rekrutacji dzięki umiejętnemu zatrudnianiu bardziej dopasowanych do Twojego przedsiębiorstwa osób. 

Szkolenia

Uczę technik rekrutacyjnych pozwalających na pozyskanie skutecznych handlowców, sprzedawców, programistów oraz innych specjalistów.

Zaufali mu

Poznaliśmy się skontaktuj się z Nami!

+48 510 986 592

Umów się na konsultację