Onboarding. Proces wdrożenia
pracownika

Nowy pracownik na pokładzie? Onboarding to wyzwanie nie tylko dla działu HR. Największy wpływ na realizację planu adaptacji nowego pracownika mają jego bezpośredni przełożeni oraz współpracownicy. Profesjonalny, usystematyzowany oraz zgodny z najnowszą wiedzą psychologiczną proces wdrożenia pracownika. Jest to najlepsza gwarancja tego, że szybko i efektywnie podejmie on swoje obowiązki i zakotwiczy w Twojej firmie na dłużej. Pracownik, który czuje się na swoim miejscu, to bezcenny nabytek dla każdego pracodawcy.

Co to jest onboarding?

Termin onboarding (organizational socialization) pojawił się w języku branżowym w roku 1970. W celu opisania jednym trafnym słowem procesu polegającego na tym, że nowi pracownicy firmy są wdrażani do podjęcia swoich obowiązków. Odbywa się to w taki sposób, że ich adaptacja przebiega maksymalnie szybko i komfortowo. Zarówno dla nich samych i dla Twojej firmy. Szacuje się, że w firmach, w których wdrożenie nowego pracownika przebiega w oparciu o cztery kluczowe elementy/obszary onboardingu. Ponad 91% pracowników przez dłuższy czas nie będzie myślało o zmianie pracy. Podczas gdy w instytucjach lekceważących ten etap rekrutacji –  tylko 30%.

Wprowadzenie nowego pracownika w pełen zakres jego obowiązków na nowym stanowisku powinno być na tyle efektywne, żeby w ciągu roku po zatrudnieniu był on w stanie bez problemów  realizować swoje pierwsze cele w założonym czasie. Udaje się to aż 62% pracowników, których nie zostawiono samym sobie, prowadząc ich adaptację zgodnie z wymogami sztuki onboardingu.

Onboarding i wpływ na Twój biznes

Jak łatwo zauważyć, wdrożenie pracownika do wykonywania obowiązków w nowym miejscu pracy w profesjonalny sposób to wymierne korzyści nie tylko dla niego samego, ale i dla całej firmy. Jeśli więc Twoja  firma szuka sposobu na uzyskanie przewagi nad konkurencją i chcesz, żeby pracownicy, którzy się przez nią przewiną (albo pozostaną na dłużej!) pozytywnie wspominali czas pracy u Ciebie, to wiedz, że istnieje narzędzie, które umożliwia rzeczywisty i bezpośredni wpływ na sukces i komfort Twoich pracowników i Twojej firmy. To właśnie onboarding.

Dzięki wdrażaniu nowych osób w ten właśnie sposób możesz sprawić, że fluktuacja pracowników będzie znacząco mniejsza. Specjaliści podkreślają, że czas jaki musi musi upłynąć, zanim nowy pracownik osiągnie taki sam poziom efektywności jak ktoś z awansu wewnętrznego, wynosi do 3 lat. Jeśli podczas wdrażania zachowuje się zasady onboardingu, czas ten może ulec skróceniu. 

Kluczowe elementy adaptacji nowego pracownika

Wśród kluczowych elementów onboardingu wskazuje się cztery zasadnicze obszary działania:

  • Compliance (Procedury), czyli „papierkowa robota”. W tym obszarze należy płynnie ogarnąć takie sprawy jak: dostarczenie i wypełnienie wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnieniem oraz stworzenie pracownikowi adresu mailowego lub przypisania mu kont, loginów i haseł.
  • Clarification (Zadania i cele), czyli klarowne przedstawienie pracownikowi  wyznaczonych mu zadań i oczekiwań względem niego. W tym obszarze liczy się feedback: zadanie należy uznać za wykonane, kiedy pracownik jednoznacznie dam nam znać, że wszystko zrozumiał i wszystko jest dla niego jasne.
  • Culture (Kultura), czyli sformalizowane i niesformalizowane „zasady gry” w Twojej firmie. Uczymy pracownika, w jaki sposób należy postępować i jak osiągać cele.
  • Connection (Relacje), czyli integracja z zespołem oraz internalizacja misji firmy. Chodzi o to, że nowy pracownik ma się poczuć integralną częścią całości, bądź jak wolisz – „częścią rodziny”.

Warto mieć świadomość, że choć przebieg Onboardingu pracownika przebiega zawsze w wymienionych wyżej czterech obszarach. Przyjmuje on zmienny charakter formalny, bądź nieformalny. Przykład działania nieformalnego? Spotkanie w pokoju socjalnym w czasie śniadania. Mówi się, że nie ma nic gorszego niż nowo zatrudniona osoba, która w samotności spożywa posiłek pierwszego dnia pracy i już na starcie czuje się obca i wyalienowana. Przy kawie można dowiedzieć się równie wiele (a może nawet więcej…), niż z opasłego podręcznika.

Adaptacja nowego pracownika

Wdrożenie nowego pracownika według zasad onboardingu zwiększa jego satysfakcję i szansę pozostania w przedsiębiorstwie na wiele lat.

Wizerunek firmy

Sprawna i profesjonalna adaptacja pracownika buduje zaufanie do firmy, a także jej pozytywny wizerunek.

Efektywność pracy

Sprawnie przeprowadzony proces wdrożenia pracownika wpływa bezpośrednio na jego wydajność i zaangażowanie.

Zaufali mu

Poznaliśmy się skontaktuj się z Nami!

+48 510 986 592

Umów się na konsultację