Polityka cookies

Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości serwisu internetowego pod adresem salesleaders.pl
Serwis prowadzony pod adresem salesleaders.pl administrowany jest przez Golden Group sp. z o.o. z siedzibą w 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3, dba o ochronę prywatności Użytkowników, a zbierane informacje za pomocą plików Cookies, służą do pomocy w administrowaniu Serwisu.

Czym są Pliki Cookies?
Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Serwisu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się Golden Group sp. z o.o. nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
Serwis informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Serwisu. Korzystając ze stron Serwisu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics w opisanym w tym punkcie celu.

Rodzaje i cel korzystania Plików Cookies?
SESYJNE: przechowywane tymczasowo i usuwane automatycznie po upływie pewnego czasu lub po wyłączeniu strony lub przeglądarki internetowej.
Cel: m.in. polepszenie nawigacji na stronie.
STAŁE: pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika na jego Urządzeniu końcowym.
Cel: przechowywanie informacji o tym czy Użytkownik jest nowy, czy powracający oraz czy korzystał z Serwisu za pośrednictwem Partnera.
ZEWNĘTRZNE:  pliki cookies od serwisów partnerskich: np., google, googleanalytics.
Cel: prowadzenie statystyk.

Jak włączyć/wyłączyć Pliki Cookies?
Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki.  Każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień, np. używając przeglądarki internetowej Internet Explorer w wersji 8.0 należy: 1) Wybrać z menu „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”; 2) Przejść do zakładki „Prywatność”; 3) Użyć suwaka w celu ustawienia preferencji. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików
Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Serwisu.

Jakie dane są przetwarzane?
Golden Speech przetwarza dane podane dobrowolnie przez Użytkownika w celu otrzymywania aktualności związanych z działalnością Serwisu.
Serwis zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie przekazywania ich osobom trzecim.
Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Przekierowanie do innych stron.
Serwis salesleaders.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Użytkownik każdorazowo wchodząc na nową stronę WWW powinien zapoznać się z zawartą na niej Polityką Prywatności. Serwis salesleaders.pl nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności – Pliki Cookies obowiązujące na tych stronach.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności – plików Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.