Szkolenie i techniki negocjacji w biznesie

Techniki negocjacji i umiejętne ich zastosowanie mają często bezpośredni wpływ na standard i jakość naszego życia zawodowego i osobistego. Sprawny negocjator to wytrawny gracz. Nawet działając pod presją czasu, negocjuje tak długo i w taki sposób, że osiąga zamierzony cel.  Wśród cech dobrego negocjatora wymienia się: empatię, intuicję oraz umiejętność słuchania, ale bez potrzeby bycia lubianym za wszelką cenę. Dobry negocjator jest odważny, cierpliwy i wewnątrzsterowny – ma poczucie wewnętrznej kontroli nad sytuacją. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że negocjator po prostu lubi negocjować. Oznacza to, że nie czyta w myślach swoich partnerów, nie stara się być najmądrzejszy, ale ma plan negocjacji i dąży do rozwiązania problemu.

Mówi się, że negocjator musi mieć dobre wejście – liczy się pierwsze 20 sek., 20 gestów, 20 słów.  Niektórych ludzi nazywa się urodzonymi negocjatorami. Ale czy negocjowania można się nauczyć?

Czym dla mnie są negocjacje?

Termin negocjacje wywodzi się od łacińskiego słowa negotiatio czyli zajmowanie się handlem. Współczesne znaczenie terminu jest znacznie szersze. Zgodnie z definicją, negocjacje to szereg wzajemnych posunięć, pomiędzy dwoma odmiennymi stronami, poprzez które dążą do osiągnięcia swoich celów, by każda ze stron była optymalnie zadowolona z korzystnego rozwiązania konfliktu interesów. Negocjujemy w życiu społecznym, rodzinnym i zawodowym. Negocjujemy, czyli próbujemy się dogadać, ustalić zasady, targujemy się, pertraktujemy, zasiadamy do obrad i rokowań w nadziei, że dojdziemy do porozumienia.

Jakiego słowa by nie użyć, negocjacje zawsze sprowadzają się do rozmowy, komunikacji werbalnej. Dlatego śmiało można powiedzieć, że negocjowania można się nauczyć. Oczywiście technik negocjacji łatwiej będzie przyswoić komuś, kto jest empatyczny, odważny i wewnątrz sterowny. Specjaliści podkreślają, że osiąganie dobrych wyników w negocjacjach nie wymaga posiadania wszystkich – czy choćby większości – wymienianych w podręcznikach talentów. Okazuje się bowiem, że ostatecznie każdy z dobrych negocjatorów ma jedną najsilniejszą, wiodącą cechę, czy umiejętność, która może wydatnie pomóc w negocjacjach. Ty też na pewno taką cechą lub umiejętnością dysponujesz.

Cele i korzyści szkolenia

Ucząc się sztuki negocjacji, zawsze powinieneś mieć przed oczami cel szkolenia i wynikające z niego korzyści. Kończąc szkolenie „Techniki negocjacji w biznesie” zyskujesz m. in.:

  • znajomość etapów i faz procesu negocjacyjnego
  • umiejętność wykorzystania dynamiki poszczególnych etapów do realizacji celów negocjacyjnych
  • możność współtworzenia przebiegu procesu negocjacji bez względu na charakterystykę, strategię i taktykę pozostałych stron procesu
  • umiejętność doboru strategii i taktyki do bieżącej sytuacji negocjacyjnej
  • zdolność rozpoznawania schematów działania technik manipulacyjnych i
  • umiejętność rozpoznania i weryfikacji interesów negocjacyjnych wszystkich stron
  • znajomość sposobów weryfikacji ustaleń negocjacyjnych
  • umiejętność niwelowania wpływu czynników destabilizujących proces negocjacji (stres, presja czasu, odpowiedzialność, impas)

Szkolenie z negocjacji pozwoli Ci odkryć Twoje mocne strony, talenty, o istnienie których nawet się nie podejrzewałeś. Tak, negocjowania można się nauczyć. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystać podczas transakcji handlowych, negocjacji prowadzone wewnątrz firmy czy negocjacje i renegocjacje umów.

Negocjacje podstawowe i zaawansowane

Negocjacje to trudny i skomplikowany proces podejmowania wspólnej decyzji, w którym każdy z uczestników pragnie realizować własne interesy. Styl prowadzenia negocjacji wynika z predyspozycji osobowościowych negocjatora, świadomego wyboru bądź nastawienia opartego na założeniu, że określony sposób działania jest w danej sytuacji najwłaściwszy.

Kiedy poznasz już podstawowe techniki negocjacji, przychodzi pora na poznanie zaawansowanych strategii negocjacyjnych, które ułatwią Ci rozmowy w trudnych warunkach i z twardym graczem. Na szkoleniu nauczysz się stosować twardy styl negocjacyjny i radzić sobie z partnerem, który taki styl stosuje. Poznasz najczęściej stosowane „zagrywki poniżej pasa”. Nauczysz się je rozpoznawać i radzić sobie z nimi w sposób przywracający Ci kontrolę w negocjacjach. Nauczysz się zasad mowy ciała w negocjacjach, wywierania wpływu, manipulacji i mikroekspresji.

Zdobądź cenne umiejętności negocjacyjne

Umiejętności negocjacyjne pomagają uniknąć pułapek.

Już nigdy nie podejmiesz negocjacje na zasadzie: ja ustąpię we wszystkim i nie otrzymam niczego w zamian w imię dobrej relacji (przecież klient kiedyś na pewno się odwdzięczy) – tak, z pewnością się odwdzięczy i z pewnością następnym razem kupi drożej, żebyś mógł odzyskać rabat, który dałeś wcześniej. Z pewnością…

Już nigdy nie wpakujesz się w przedłużające się w nieskończoność procesy negocjacyjne i decyzyjne. Klienci i kontrahenci mają różne procesy decyzyjne. Twoim prawem i obowiązkiem jest poznać te procesy, ustalić z klientem, jak będą przebiegały negocjacje w Waszym przypadku. Natomiast później oczekiwać od klienta/kontrahenta tego, żeby się wywiązał z poczynionych deklaracji. Masz do tego prawo.

Zaufali mu

Poznaliśmy się skontaktuj się z Nami!

+48 510 986 592

Umów się na konsultację