Szkolenie z prezentacji biznesowych

Sztuka prezentacji biznesowych wymaga opanowania umiejętności sprzedaży, używania wielu stylów komunikowania się werbalnego, a także zasad komunikacji niewerbalnej. Jeśli dodatkowo musimy przeprowadzić profesjonalną prezentację naszych usług bądź towarów, skupienie sięga zenitu. Przemawianie do dużego audytorium w taki sposób, żeby osiągnąć zamierzone cele oraz utrzymać uwagę publiczności do ostatniego słowa to nie jest łatwa sztuka. Najlepsi mówcy, prezenterzy i trenerzy wydają się prowadzić swoje prezentacje bez najmniejszego wysiłku. Wiemy o tym doskonale, każde ich wystąpienie ma bardzo precyzyjny, przemyślany w szczegółach scenariusz. Oczywiście w dobrej prezentacji biznesowej zawsze jest miejsce na odrobinę improwizacji, ale nie w kwestiach merytorycznych – improwizacja to okazja na wgląd w bogatą i barwną osobowość mówcy.

Opanuj sztukę prowadzenia prezentacji biznesowych

Prowadzenie prezentacji biznesowych wymaga stworzenia atmosfery, w której słuchacze będą autentycznie zaangażowani w to, co chcesz im przekazać. Postawę taką można uzyskać na wiele sposobów. Zgodnie z zasadami wywierania wpływu, możesz sprawić, że Twoi słuchacze szybko Cię polubią i… chętnie ulegną Twoim wpływom. Może także szybko zbudować autorytet i wykorzystać go albo odwołać się do reguły konsekwencji i zaangażowania.

Badania dowodzą, że na zrobienie pozytywnego pierwszego wrażenia masz 11 sekund. Modyfikując nieco zasadę Pareto, możemy powiedzieć, że pierwsze wrażenie to 1% Twojej aktywności, dający 99% efektu, na który pracujesz. Dlatego tak ważne są ubiór i wygląd zewnętrzny, przywitanie gości, rozpoczęcie prezentacji i panowanie nad tremą. 

Umiejętności, które zdobędziesz

Podczas szkolenia z prezentacji biznesowych zdobędziesz wszystkie wymienione wyżej umiejętności, a także dowiesz się jak:

  • przygotować salę i sprzęt audiowizualny do potrzeb Twojej konkretnej prezentacji
  • dobrać żarty i anegdoty
  • dobrać techniki komunikacji niewerbalnej, które odwracają uwagę od tego, co mówisz albo podkreślają treść prezentacji
  • utrzymywać stały kontakt emocjonalny z odbiorcami
  • reagować na nietypowe sytuacje oraz trudnych uczestników podczas prezentacji biznesowych
  • odpowiadać na pytania słuchaczy

Prowadzenie prezentacji to praktyczna umiejętność, która pozwala zrealizować konkretne cele mówcy i zaspokoić konkretne oczekiwania odbiorców. Wbrew temu, co zwykliśmy przypuszczać, im bardziej niezobowiązująco wygląda prezentacja na pierwszy rzut oka. Tym więcej pracy musiał włożyć mówca w to, by osiągnąć wyznaczony cel – np. przekonanie grupy do skorzystania z określonych usług, wykreowanie pożądanych postaw, zbudowanie wizerunku marki. Podczas prezentacji biznesowych nic nie dzieje się przypadkiem, choć laicy mogą odnieść takie wrażenie.

Mów tak, aby Cię słuchano

Świadomość mocnych i słabych stron własnego stylu przemawiania to pierwsza i najważniejsza informacja, jaką zdobędziesz podczas szkolenia z prezentacji biznesowych. To bezcenna wiedza, dzięki której jesteś w stanie wypracować indywidualny styl komunikowanie się każdym audytorium. Czyż nie za to ceni się najlepszych mówców i trenerów, że są jedyni i nie do podrobienia? Dopracowanie mocnych stron i uczynienie ze słabych charakterystycznego sznytu naszych prezentacji (zamierzone wpadki, odwołania autobiograficzne w storytellingu itd.). Sprawią, że nauczysz się mówić tak, żeby Cię słuchano z uwagą, ciekawością i życzliwym zainteresowaniem.

Podczas szkolenia z prezentacji bardzo ważne są symulacje przeprowadzane na scenie, przed grupą, a następnie odbieranie i analizowanie informacji zwrotnych od trenera i od pozostałych uczestników. Zajęcia praktyczne pomagają w osiągnięciu jeszcze jednej, bardzo ułatwiającej życie.  Umiejętności – wygłaszania przemówień „z marszu”, czyli (tak to wygląda dla postronnych…) bez przygotowania. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu z prowadzenia prezentacji biznesowych nabiera pewnej rutyny, która umożliwia jej szybkie reagowanie w sytuacjach wymagających zaprezentowanie się przed szerszą publicznością właśnie „z marszu”. Sięga ona wtedy do zasobu umiejętności nabytych podczas szkolenia i trafnie je wykorzystuje nawet nie mając czasu na wcześniejsze przygotowania.

Mów tak, aby Cię słuchano

Wypracujesz indywidualny styl komunikowania się

Sztuka prezentacji biznesowych

Opanujesz style komunikacji werbalnej i niewerbalnej

W kontakcie

Dowiesz się jak podtrzymywać uwagę i zaangażowanie słuchaczy

Zaufali mu

Poznaliśmy się skontaktuj się z Nami!

+48 510 986 592

Umów się na konsultację