Szkolenie z prezentacji biznesowych

Przemawianie do dużego audytorium w taki sposób, żeby osiągnąć zamierzone cele oraz utrzymać uwagę publiczności do ostatniego słowa to nie jest łatwa sztuka. Jeśli dodatkowo musimy przeprowadzić profesjonalną prezentację naszych usług bądź towarów, skupienie sięga zenitu. Sztuka prezentacji biznesowych wymaga opanowania umiejętności wielu stylów komunikowania się werbalnego, a także zasad komunikacji niewerbalnej. Najlepsi mówcy, prezenterzy i trenerzy wydają się prowadzić swoje prezentacje bez najmniejszego wysiłku, choć, wiemy o tym doskonale, każde ich wystąpienie ma bardzo precyzyjny, przemyślany w szczegółach scenariusz. Oczywiście w dobrej prezentacji biznesowej zawsze jest miejsce na odrobinę improwizacji, ale nie w kwestiach merytorycznych – improwizacja to okazja na wgląd w bogatą i barwną osobowość mówcy.

Opanuj sztukę prowadzenia prezentacji

Prowadzenie prezentacji biznesowej wymaga stworzenia atmosfery, w której słuchacze będą autentycznie zaangażowani w to, co chcesz im przekazać. Postawę taką można uzyskać na wiele sposobów. Zgodnie z zasadami wywierania wpływu, możesz sprawić, że Twoi słuchacze szybko Cię polubią i… chętnie ulegną Twoim wpływom. Może także szybko zbudować autorytet i wykorzystać go albo odwołać się do reguły konsekwencji i zaangażowania.

Badania dowodzą, że na zrobienie pozytywnego pierwszego wrażenia masz 11 sekund. Modyfikując nieco zasadę Pareto, możemy powiedzieć, że pierwsze wrażenie to 1% Twojej aktywności, dający 99% efektu, na który pracujesz. Dlatego tak ważne są ubiór i wygląd zewnętrzny, przywitanie gości, rozpoczęcie prezentacji i panowanie nad tremą. 

Umiejętności, które zdobędziesz

Podczas szkolenia z prezentacji zdobędziesz wszystkie wymienione wyżej umiejętności, a także dowiesz się jak:

  • przygotować salę i sprzęt audiowizualny do potrzeb Twojej konkretnej prezentacji
  • dobrać żarty i anegdoty
  • dobrać techniki komunikacji niewerbalnej, które odwracają uwagę od tego, co mówisz albo podkreślają treść prezentacji
  • utrzymywać stały kontakt emocjonalny z odbiorcami
  • reagować na nietypowe sytuacje oraz trudnych uczestników podczas prezentacji
  • odpowiadać na pytania słuchaczy

Prowadzenie prezentacji to praktyczna umiejętność, która pozwala zrealizować konkretne cele mówcy i zaspokoić konkretne oczekiwania odbiorców. Wbrew temu, co zwykliśmy przypuszczać, im bardziej niezobowiązująco wygląda prezentacja na pierwszy rzut oka, tym więcej pracy musiał włożyć mówca w to, by osiągnąć wyznaczony cel – np. przekonanie grupy do skorzystania z określonych usług, wykreowanie pożądanych postaw, zbudowanie wizerunku marki. Podczas prezentacji biznesowej nic nie dzieje się przypadkiem, choć laicy mogą odnieść takie wrażenie.

Mów tak, aby Cię słuchano

Świadomość mocnych i słabych stron własnego stylu przemawiania to pierwsza i najważniejsza informacja, jaką zdobędziesz podczas szkolenia z prezentacji biznesowych. To bezcenna wiedza, dzięki której jesteś w stanie wypracować indywidualny styl komunikowanie się każdym audytorium. Czyż nie za to ceni się najlepszych mówców i trenerów, że są jedyni i nie do podrobienia? Dopracowanie mocnych stron i uczynienie ze słabych charakterystycznego sznytu naszych prezentacji (zamierzone wpadki, odwołania autobiograficzne w storytellingu itd.) sprawią, że nauczysz się mówić tak, żeby Cię słuchano z uwagą, ciekawością i życzliwym zainteresowaniem.

Podczas szkolenia z prezentacji bardzo ważne są symulacje przeprowadzane na scenie, przed grupą, a następnie odbieranie i analizowanie informacji zwrotnych od trenera i od pozostałych uczestników. Zajęcia praktyczne pomagają w osiągnięciu jeszcze jednej, bardzo ułatwiającej życie, umiejętności – wygłaszania przemówień „z marszu”, czyli (tak to wygląda dla postronnych…) bez przygotowania. Osoba, która weźmie udział w szkoleniu z prowadzenia prezentacji biznesowych nabiera pewnej rutyny, która umożliwia jej szybkie reagowanie w sytuacjach wymagających zaprezentowanie się przed szerszą publicznością właśnie „z marszu”. Sięga ona wtedy do zasobu umiejętności nabytych podczas szkolenia i trafnie je wykorzystuje nawet nie mając czasu na wcześniejsze przygotowania.

Mów tak, aby Cię słuchano

Wypracujesz indywidualny styl komunikowania się

Sztuka prezentacji biznesowych

Opanujesz style komunikacji werbalnej i niewerbalnej

W kontakcie

Dowiesz się jak podtrzymywać uwagę i zaangażowanie słuchaczy

Zaufali mu

Poznaliśmy się skontaktuj się z Nami!

+48 510 986 592

Umów się na konsultację